Europees Visserijraad en Parlement overeenstemming toekomst Europese visserijsubsidies

vissers

Op 28 januari hebben de Visserijraad van de Europese Unie en het Europees Parlement afspraken gemaakt over het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Het EFMZV zal in de periode 2014 tot en met 2020 ongeveer € 6,5 miljard beschikbaar stellen voor ondersteuning van de Europese visserij en het maritieme beleid van deze sector. De subsidie is van groot belang voor een effectieve implementatie van het hervormde Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB), inclusief de doelstellingen om een einde te maken aan overbevissing in Europa en het herstel van de visbestanden.

“De uiteindelijke overeenkomst tussen het Europese Parlement en de Visserijraad over subsidies voor visserij is tweeledig. Een aantal maatregelen zijn positief, waaronder lidstaten krijgen bijvoorbeeld meer geld voor het verzamelen van data zodat betere controle en handhaving mogelijk wordt. Ook worden bepalingen aangescherpt om de geld terug te vorderen van bedrijven en lidstaten als zij de regels van het Gemeenschappelijke Visserijbeleid niet naleven,” aldus Uta Bellion, directeur van The Pew Charitable Trusts’ European marine programme en de OCEAN2012 coalitie.

“Helaas wordt in de overeenkomst ook geld gereserveerd voor het vervangen van de motoren van vissersschepen, een nieuwe motor kan het vermogen om vis te vangen van een boot juist vergroten. Ook blijft het mogelijk om schepen tijdelijk uit de vaart te nemen. Zo wordt er geen einde aan de overbevissing gemaakt, maar wordt alleen een pauze ingelast zonder dat de druk op de vispopulaties structureel afneemt” zegt Irene Kingma, Nederland coördinator van de OCEAN2012 coalitie. “De EU landen zijn nu zelf aan zet om keuzes te maken in hoe zij de visserij subsidies besteden en hoe ambitieus zij het vernieuwde Gemeenschappelijk Visserijbeleid willen implementeren en zo een einde maken aan de overbevissing in de EU”.

Meer… Ocean2012