Europese aandacht voor binnenvaart onvoldoende

Er is onvoldoende politieke en bestuurlijke aandacht voor de binnenvaart in Europa. Daarnaast is het maatschappelijk en economisch belang van binnenvaart onderbelicht en worden de mogelijkheden voor afwikkeling van de groeiende vervoerstromen in Europa niet genoeg erkend. Verder zijn er verbeteringen nodig in de internationale institutionele samenwerking. Deze conclusies trekt de onafhankelijke internationale adviesgroep European Framework for Inland Navigation (EFIN) in haar rapport over de toekomstige institutionele kaders voor de binnenvaart in Europa, dat aan minister Peijs is overhandigd.

Bron: Min V&W, 08-11-2004;