Europese standaard voor de binnenvaart

Europese standaard voor de binnenvaart

Gisteren is in Straatsburg gestemd over de harmonisering van de technische eisen voor binnenvaartschepen. Het is goed dat de veiligheidsstandaarden overal in Europa dezelfde worden.

CDA-Europarlementariër Wortmann-Kool: ” Het heeft jaren geduurd voordat over deze richtlijn die dateert uit 1997 overeenstemming is bereikt. Ik ben tevreden met de balans die er is gevonden tussen veiligheid enerzijds en regelgeving anderzijds. We moeten in het oog houden dat de binnenvaart sector bestaat uit kleine ondernemers die we niet kunnen opzadelen met ongebreidelde regelgeving en daarmee verbonden kostbare investeringen.”

Bron: Nieuwbank.nl, 06-07-2006;