EVO: Brede internationale coalitie tegen piraterij nodig

Verladersorganisatie EVO roept de Tweede Kamer op het kabinet aan te zetten alles uit de kast te halen om de internationale inzet tegen piraterij te vergroten. Voor de korte termijn is de inzet van extra marine materieel prima, maar uiteindelijk moeten de sociaal-politieke problemen aan vooral het Somalische vasteland aangepakt worden. Daar is de veiligheid van onze mensen en goederen het meeste bij gebaat, vindt EVO.

Het kabinet voert voor de korte termijn het goede beleid. Het zet zelf extra personeel en materieel in, is actief om hetzelfde gedaan te krijgen van andere landen en beschermt de meest risicovolle transporten over zee. Wat nog extra aandacht behoeft, is de uiteindelijke oplossing van de piraterijproblematiek. Die moet gezocht worden in een brede internationale coalitie die met name Somalië helpt stabiliseren.

Alle inzet van marinematerieel op zee is feitelijk symptoombestrijding, menen de verladers. Daaraan zal de inzet van private beveiliging niets veranderen. Internationale focus om Somalië uit het slop te trekken, is de enig juiste weg.

Bron: EVO, 08-06-2011;