EVO en gemeente Lelystad: tot 14 procent emissiereductie goederenvervoer in Lelystad mogelijk

Het afgelopen jaar heeft verladersorganisatie EVO een emissiereductieproject uitgevoerd bij vijftien bedrijven in de gemeente Lelystad. Doelstelling van het project was het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen door vervoer van en naar de deelnemende bedrijven. Daarnaast was het project gericht op het vergroten van bewustwording op het gebied van duurzaamheid. Het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. De opbrengst is veelbelovend. De uitstoot kan met 11 tot 14 procent worden beperkt en bedrijven kunnen tot 900.000 euro aan kosten besparen. Na ruim een halfjaar blijkt een derde van de voorgestelde verbetermaatregelen al te zijn gerealiseerd.

Tot 14% minder uitstoot en negen ton kostenbesparing mogelijk
Aan de hand van de zogeheten emissiescans zijn 32 verbetermaatregelen in kaart gebracht. De meest voorkomende verbetermaatregelen zijn het invoeren van brandstofmanagementsystemen (inclusief opleidingen), gebruik van alternatieve brandstoffen, het optimaliseren van de planning, verminderen van het aantal leveringen en combinaties van alle maatregelen. Het meeste effect hebben de maatregelen die gericht zijn op verbeteren van de planning. In totaal kan de uitstoot met 11 tot 14% worden beperkt. Door invoering van verbetermaatregelen kunnen de kosten dalen met 900.000 euro. Deze mooie resultaten zijn vergelijkbaar met de emissiereductieprojecten van EVO in andere gemeenten en provincies.

Eerste verbeteringen en vervolg
Na ruim een halfjaar monitoring van de verbetermaatregelen blijkt dat ongeveer een derde deel al is ingevoerd. Een beperkt deel (ongeveer 5%) blijkt niet haalbaar. Het betreft hier voor het grootste gedeelte de verschuiving van luchttransport naar zeetransport. Bewustwording bij bedrijven zal in de toekomst bijdragen aan toepassen van verdere verbetermaatregelen. Om ook bedrijven buiten de emissiereductieprojecten bedrijven de helpende hand te bieden, heeft EVO recent een speciaal duurzaamheidspakket samengesteld, met daarin metingen, de opleiding ‘Het Nieuwe Rijden’ en een instrument om het brandstofgebruik bij te houden.

Gemeente geeft zelf het goede voorbeeld
Na de inspanningen van het bedrijfsleven in Lelystad, wil de gemeente zelf niet achterblijven. Zij heeft besloten om een aantal bestelauto’s op aardgas aan te schaffen. Daarnaast gaat de gemeente in de toekomst meer bedrijven informeren over het gebruik van alternatieve brandstoffen. De deelnemende bedrijven kunnen vervolgens ingezet worden als ambassadeurs en proberen andere bedrijven te enthousiasmeren met emissiereductie aan de slag te gaan.

Meer… EVO