Excursies naar de windparken boven de Waddeneilanden?

  • binnenland
Groningen Seaports onderzoekt momenteel of er interesse is voor excursies per boot vanuit de Eemshaven om windparken boven de Waddeneilanden te bezoeken. Door middel van een korte vragenlijst probeert Groningen Seaports een beeld te krijgen of er belangstelling is voor deze excursies, welke aspecten daarbij belangrijk zijn, en hoe de prijs/kwaliteit verhouding wordt ervaren.
De vragenlijst kan anoniem worden ingevuld en sluit af met een aantal algemene vragen. Werk mee aan de interessepeiling

Photo:

Related news

List of related news articles