Exploitatie megajachten vanuit eigen land

Jachten groter dan 24 meter, geregistreerd onder de Nederlandse vlag, mogen vanaf 1 juli 2009 gebouwd worden volgens de technische eisen van de internationale Large Yachtcode 2. De Nederlandse wetgeving is hierop aangepast. Een potentiële eigenaar van een jacht kan nu in Nederland terecht voor ontwerp, bouw, registratie én exploitatie van het jacht.
Het was al jaren een doorn in het oog van de industrie dat jachten, gebouwd volgens de technische eisen van de Large Yachtcode 2 van de Engelse Maritime and Coastguard Agency (MCA), niet onder Nederlandse vlag konden worden geregistreerd. In de praktijk worden bijna alle jachten groter dan 24 meter volgens deze regels gebouwd.

Stimulans jachtbouwers
HISWA Vereniging, brancheorganisatie voor de watersportindustrie, is enthousiast. Bedrijfsgroepmanager Michael Steenhoff: “Dit betekent een doorbraak en een belangrijke stimulans voor de Nederlandse jachtbouwindustrie. We hebben ons jaren ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. Mede door de inzet van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is onze wens in vervulling gegaan. Het is nu aan de bedrijven de kansen die hierdoor ontstaan te verzilveren”.

Vanwege deze aanpassing in de wetgeving, is het nu mogelijk om jachten groter dan 24 meter vanuit Nederland te exploiteren. Het merendeel van deze jachten wordt commercieel geëxploiteerd. Een aantal Nederlandse bedrijven is al actief in het jachtmanagement. Jachtmanager en reder Diederic van Keulen van Q Shipping: “Dit is een prachtige kans voor Nederland om ook in de exploitatie van megajachten een grotere rol te spelen. De markt professionaliseert in snel tempo en daar kunnen wij met deze ontwikkeling goed op inspelen”.

Yacht Valley
Niet alleen is deze wijziging van belang voor de Nederlandse economie maar ook de cirkel van Nederland als ‘Yacht Valley’ in de wereld is hiermee rond. Nederland neemt internationaal gezien een derde positie in wat marktaandeel betreft in jachten groter dan 24 meter. De watersportindustrie in Nederland heeft een omzet van 2,6 miljard euro en houdt 30.000 mensen aan het werk.

Bron: Hiswa, 21-09-2009;