Exploitatieverliezen Betuwelijn worden niet afgedekt

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft op 29 november jl. in haar overleg met het Brancheoverleg Binnenvaart verzekerd dat de exploitatieverliezen van de Betuwespoorlijn niet door het Rijk zullen worden afgedekt.

Bron: CBRB.nl, 09-12-2005;