Exporttransactie IHC Merwede stimulans voor economie

  • binnenland

IHC Merwede uit Krimpen aan den IJssel heeft met een order voor de bouw van twee grote schepen die pijpen leggen voor het Maleisische bedrijf SapuraCrest haar grootste order ooit binnen gehaald. De totale waarde van de orders bedraagt ongeveer €450 miljoen.

Bedrijfsleven en overheid
Door intensieve samenwerking aan Nederlandse zijde tussen IHC Merwede, Atradius Dutch State Business NV (uitvoerder van de exportkredietverzekeringsfacilititeiten van de Nederlandse Staat) en een consortium van banken is deze transactie onder de exportkredietverzekeringsfaciliteit van de Nederlandse Staat tot stand gekomen.

De ondertekeningsbijeenkomst voor de uitreiking van de kredietverzekeringspolissen vond plaats op de IHC Krimpen Shipyard.

Belang Nederlandse economie
Marten van den Berg, plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Betrekkingen van met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van dit soort transacties voor de Nederlandse economie.

“Maar liefst een derde van ons inkomen hebben we te danken aan export, en daar dragen dit soort transacties sterk aan bij. Export is de komende jaren ook de motor van de economie die ons uit de recessie moet halen. Daarnaast is deze grote order van IHC ook een voorbeeld van de successen die bereikt kunnen worden als het bedrijfsleven en de overheid de handen ineen slaan, zeker in de huidige veranderende economische omstandigheden”, aldus Van den Berg.

Het gaat hier om de grootste werkkapitaalfinanciering ooit (€200 miljoen ) die door een Werkkapitaalpolis van de Nederlandse Staat wordt gedekt. De werkkapitaalfaciliteit is in het leven geroepen ter bevordering van de Nederlandse export en ter ondersteuning van kredietverlening aan Nederlandse kapitaalgoederenexporteurs.

Meer… Rijksoverheid

Related news

List of related news articles