Extra waakzaamheid in Antwerpse haven

Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel zijn de bedrijven in de Antwerpse haven gevraagd om extra waakzaam te zijn en verdachte zaken zo snel mogelijk te melden aan de politie. Er zijn ook extra politiepatrouilles aanwezig in de haven.

Het dreigingsniveau in Belgie is naar niveau 4 verhoogd. Het internationale beveiligingsniveau in de haven blijft voorlopig op veiligheidsniveau 1, wat inhoudt dat de normale werkzaamheden kunnen plaatsvinden, al is extra waakzaamheid gevraagd aan iedereen die zich in de haven bevindt.

ISPS-code
Na de aanslagen van 11 september 2001 werd de waakzaamheid in de maritieme sector verscherpt. Mede onder impuls van de Verenigde Staten ontwikkelde de International Maritime Organization de nodige regelgeving om de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten te versterken. Op 1 juli 2004 werd de International Ship and Port Facility Security Code, kortweg ISPS-code, van kracht. De code heeft tot doel de weerbaarheid van de schepen en havenfaciliteiten tegen terroristisch geweld te verhogen. De code beoogt ook een nauwe samenwerking tussen de lokale, nationale en internationale instellingen om zo een betere bescherming van de maritieme installaties te verwezenlijken. De code is van toepassing op passagiersschepen, vrachtschepen met een bruto tonnage van 500 ton of meer en havenfaciliteiten die dit type vrachtschepen in internationaal verkeer behandelen. In de Antwerpse haven zijn er 86 ISPS-gecertificeerde havenfaciliteiten.

Op de meeste havenfaciliteiten wordt de toepassing van de regelgeving niet alleen op de kade en in de directe omgeving van een schip voorzien, maar op het hele bedrijfsterrein. Binnen deze faciliteiten staan veiligheidsbeambten, Port Facility Security Officers, in voor het toezicht op en het naleven van de ISPS-code. De code voorziet ook in drie beveiligingsniveaus die internationaal erkend zijn. Het beveiligingsniveau 1, dat standaard geldig is in de haven houdt onder meer in dat er toezicht wordt gehouden op het laden en lossen van de lading, dat er toegangscontrole wordt uitgevoerd en dat de havenfaciliteit wordt bewaakt.

Vlaggen halfstok
Uit respect voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart hangen de vlaggen aan het Havenhuis halfstok. Het havenbestuur wenst zijn uitdrukkelijk medeleven te betuigen met de families van de slachtoffers die de aanslagen niet hebben overleefd. Het draagt de overlevenden en ooggetuigen een warm hart toe in het proces van herstel en verwerking dat hen te wachten staat.

Meer… Port of Antwerp 

Related news

List of related news articles