Fabriek voor biobased grondstoffen in Amsterdamse haven

Het bedrijf ChainCraft gaat in de haven van Amsterdam een demonstratiefabriek bouwen voor de productie van biobased chemicaliën uit organische reststoffen. In de nieuwe installatie worden hernieuwbare grondstoffen gebruikt als input voor het productieproces. Dit kan een breed scala aan grondstoffen zijn. Bart Raedts, directeur ChainCraft: ”In feite kunnen vrijwel alle organische reststoffen dienen als grondstof. Je kunt dan denken aan reststoffen uit de voedingsmiddelenindustrie zoals bijvoorbeeld suikerbieten- of aardappelrestanten, maar ook supermarktafval en GFT-afval kunnen hiervoor worden gebruikt”. Begin 2018 zal de fabriek in bedrijf worden genomen.

Koen Overtoom, CEO Havenbedrijf Amsterdam: “De Amsterdamse haven is in transitie, met name op het gebied van energie en hernieuwbare grondstoffen. De realisatie van deze demonstratiefabriek sluit hierbij naadloos aan. Als haven waren wij al betrokken bij ChainCraft toen het bedrijf nog ‘early stage’ was door een subsidie ter beschikking te stellen voor de realisatie van hun pilotinstallatie. Nu het proces in voldoende mate bewezen is helpen we graag bij de financiering van volgende fase. Het uiteindelijke doel is een grootschalige fabriek in de Amsterdamse haven”.

In eerste instantie zet ChainCraft groente- en fruitresten om naar vetzuren die worden verwerkt in diervoeding. Deze vetzuren worden vandaag de dag geraffineerd uit palmolie en fossiele olie en kunnen via ChainCraft‘s procédé worden vervangen door vetzuren die volledig circulair worden geproduceerd. Hiermee wordt een significante reductie van CO2 uitstoot gerealiseerd. De realisatie van de installatie op deze schaal is een unicum in de wereld en vormt een doorbraak in de vergroening van de chemie. De ambitie is om binnen een aantal jaren een full scale commerciële fabriek te realiseren die een factor tien groter is dan deze demonstratiefabriek.

In de fabriek zal ruim een miljoen kilo eindproduct worden gemaakt. Dit product kent vele toepassingsmogelijkheden als halffabricaat of additief in food-, feed-, chemische toepassingen. Vooralsnog zal de volledige productie worden afgezet als hoogwaardig additief in de diervoedingindustrie. De vetzuren hebben een sterk antimicrobiële werking om bijvoorbeeld schadelijke bacteriën zoals Salmonella en E. coli tegen te gaan in het maag- darmkanaal bij dieren. Het product kan daarmee het gebruik van antibiotica verminderen of soms zelfs geheel vervangen.

De demonstratiefabriek aan de Basisweg in Amsterdam kent een semi-commerciële schaal. In de demonstratiefabriek zullen 8 medewerkers werkzaam zijn.