Falck verandert naam in RelyOn Nutec

Falck Safety Services en Falck Fire Academy veranderen hun naam in RelyOn Nutec en RelyOn Nutec Fire Academy. Een naam met een link naar de historie van het bedrijf, klantbelofte en visie op de toekomst van veiligheid.

Falck Safety Services heet nu RelyOn Nutec.
Falck Safety Services heet nu RelyOn Nutec.

De veiligheidspartners, RelyOn Nutec (voorheen Falck Safety Services) en RelyOn Fire Academy (voorheen Falck Fire Academy), veranderen hun naam om de wereldwijde activiteiten rond één merk verder te gaan. Met 33 trainingscentra verspreid over 20 landen, levert het bedrijf veiligheidstrainingen aan meer dan 250.000 professionals uit de olie & gas, maritieme en windindustrie en hulpverleners uit de publieke sector en hoog-risico onshore industrieën.

Falck Fire Academy heet nu RelyOn Fire Academy

Het dienstenportfolio dat zij leveren aan de publieke sector en hoog-risico onshore industrieën krijgt de toevoeging ‘Fire Academy’ in de naamstelling.
Met de nieuwe naam, RelyOn Nutec, willen de bedrijven het belang van klantbelofte benadrukken en vertrouwen uitdragen.

Veiligheid en risicopreventie cruciaal

Torben Harring, CEO van RelyOn Nutec: Onze klanten werken in sectoren met een hoog risicopotentieel, in omgevingen waar veiligheid en risicopreventie een cruciale rol spelen en geen “bijzaak” zijn, er worden geen compromissen gesloten. Als RelyOn Nutec helpen we onze klanten om medewerkers veilig te laten werken, hen voor te bereiden op het onverwachte en hen te trainen in noodsituaties.