Filmdag in Het Nationaal Baggermuseum

Het Nationaal Baggermuseum houdt een filmdag op 18 maart. De film gaat over het ontstaan en het leven en werken in de polders in de  Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. U krijgt te zien hoe het water de stad Dordrecht heeft gevormd en wat het betekend om buitendijks te wonen, terwijl het water soms tot aan de ramen stijgt.

Als het water boven normaal stijgt en er gevaar dreigt voor mens en dier, dan moeten er drastische maatregelen genomen worden. En wat betekent dat voor boeren en bewoners van de Noordwaard bij Werkendam?  Het exacte programma vindt u op www.baggermuseum.nl

Photo:

Related news

List of related news articles