Finale 4e editie PrtXL

Tijdens de finale van de 4e editie van het jaarlijkse innovatieprogramma PortXL tekende Havenbedrijf Rotterdam vier intentieverklaringen met jonge bedrijven waarvan wordt verwacht dat zij de haven duurzamer, efficiënter of slimmer kunnen maken. Het gaat om Richtlijn Geodesie, Flower Turbines, Ladar Ltd en Planys Tech. Het bedrijf Eco Wave Power kreeg een zogenoemde ‘letter of support’.

PortXL is een drie maanden durende acceleratieprogramma waarin jonge bedrijven door intensieve coaching van mentoren en experts uit het bedrijfsleven, hun initiatief verder kunnen ontwikkelen. De producten van deze veelbelovende starters variëren van de inzet van compacte windturbines tot de ontwikkeling van slimme sensoren in kademuren. Het afgelopen seizoen namen zestien startups deel aan het innovatieprogramma.

Bedrijven achter de intentieverklaringen

Met Richtlijn Geodesie wil het Havenbedrijf onderzoeken of er – samen met de Gemeente Rotterdam- een pilot gedaan kan worden met slimme sensoren in kademuren. Met Flower Turbines wordt gekeken naar duurzame decentrale energieopwekking in havenprojecten. Deze windturbines zijn door hun kleine afmeting makkelijk inpasbaar. Ladar Ltd ontwikkelt sensoren op basis van laser. Deze sensoren worden ingezet om meer inzicht te krijgen in de bewegingen van de recreatievaart. Bij deze pilot is productvergelijking het doel. Met Planys Tech wordt een pilot gestart waarbij de wanddikte van stalen damwanden wordt gemeten met een op afstand bestuurbaar voertuig. De pilot richt zich met name op locaties die voor duikers veiligheidsissues opleveren. Eco Wave Power is een innovatieve ontwikkelaar van geavanceerde drijvers die golven omzetten in energie.

Het Havenbedrijf geeft dit initiatief een letter of support en volgt met interesse de technologische ontwikkelingen van deze kansrijke doorgroeier.