Financiering rond voor Merkur-offshore windmolenpark

Merkur Offshore GmbH heeft groen licht voor de bouw van het Merkur-offshore windmolenpark, goed voor 396 MW. De financiering is rond. Merkur is een bouwklaar windmolenpark in de Noordzee, ongeveer 45 km ten noorden van de Duitse Borkum-eilanden. Er komen 66 turbines en na voltooiing gaat het windmolenpark jaarlijks ongeveer 1750 GWh genereren, voldoende schone energie om ongeveer 500.000 huizen van stroom te voorzien. Er werd een totale kapitaalinvestering van circa EUR 1,6 miljard opgehaald bij investeringsmaatschappijen en banken op basis van een non-recourse projectfinanciering.

Het Merkur Offshore-windmolenpark wordt een van de grootste windparken van Duitsland. GE zal 66 Haliade 150-6MW-offshoreturbines aanleveren, die geïnstalleerd zullen worden door DEME en gebouwd en beheerd zullen worden door Merkur Offshore. Het project start onmiddellijk en zal worden uitgevoerd door GeoSea, lid van de DEME Group.

Er werd circa EUR 500 miljoen aan vermogen verstrekt door een consortium van vijf sponsors, bestaande uit Partners Group, de wereldwijde vermogensbeheerder op private markten (met een aandeel van 50% namens zijn klanten); InfraRed Capital Partners, de fondsenbeleggingsbeheerder gespecialiseerd in infrastructuur en vastgoed (met een aandeel van 25% namens zijn infrastructuurinvesteerders); DEME Concessions Wind, de infrastructuurinvesteringstak van DEME Group (12,5%); GE Energy Financial Services, de energie-investeringstak van het industrieel bedrijf (6,25%); en L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), dat optreedt in naam van en namens de Franse staat (6,25%).

Brandon Prater, Partner en Co-Head Private Infrastructure, Partners Group, verklaarde: “Gelet op het feit dat tegen 2020 verschillende steenkool- en kerncentrales in heel Duitsland buiten dienst zullen worden gesteld, komt Merkur als project perfect op tijd en zal het bijdragen aan het in stand houden van de energiebevoorrading van het land, ook met het oog op de omschakeling op lange termijn naar hernieuwbare energiebronnen binnen de stroomopwekkingsmix. Voor dit project kunnen we rekenen op sterke en ervaren uitrustings- en engineeringpartners, alsook op vermogenpartners, en we kijken er verwachtingsvol naar uit om met hen samen te werken en Merkur met succes te voltooien.”

Alain Bernard, Bestuurder en CEO van DEME Group: “Met onze investeringen in het Merkur-project blijft DEME een toonaangevende speler op het vlak van de ontwikkeling van offshore windenergieprojecten in Duitsland en daarbuiten. GeoSea, de specialist van DEME inzake complexe offshore waterbouwprojecten, zal de bouw van Merkur Offshore op zich nemen. Ons specialistenteam in Bremen zal een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van het project, dat een betekenisvolle bijdrage zal leveren aan de energietransitieplannen van Duitsland.”
Jérôme Pécresse, Voorzitter en CEO van GE Renewable Energy: “Dit is een belangrijke mijlpaal voor zowel het Merkur Offshore-project als de Europese offshore windindustrie. Het feit dat we deze financiering hebben afgerond, zorgt ervoor dat we onze state-of-the-art Haliade 150-6MW-offshore windturbine voor het eerst op grote schaal in Europa commercieel in gebruik kunnen nemen. Het Merkur-project is ook een teken van ons aanhoudende engagement om offshore windturbineparken overal ter wereld te ontwikkelen.”