Focus op techniek belemmert brede acceptatie pulskor

Met een reconstructie van de introductie van de pulskor voor visserij op de Noordzee laten onderzoekers van Wageningen UR zien hoe de acceptatie van nieuwe visserijtechnieken vraagt om gedetailleerd ecologisch en technisch onderzoek. Tegelijkertijd echter is een goed begrip nodig van de sociale context waarbinnen de visserij opereert. Hun onderzoek is 1 februari gepubliceerd in de ICES Journal of Marine Science.

Innovatieve vistechniek Pulskor
De Nederlandse vissersvloot op de Noordzee heeft de afgelopen tien jaar een enorme verandering doorgemaakt. Het merendeel van de tong wordt tegenwoordig gevangen met de pulskor in plaats van met de boomkor. De puls is een innovatieve vistechniek die gebruikmaakt van elektriciteit in plaats van ijzeren kettingen om platvis van de bodem in het net te krijgen. Deze visserij wordt toegestaan onder een tijdelijke ontheffing op het algemene verbod om met elektriciteit te vissen in EU-wateren. Dit verbod werd in 1988 ingesteld, vanwege de angst voor een snelle, ongecontroleerde verhoging van de efficiëntie en daardoor overbevissing. De pulskor is sinds een aantal jaren zo populair onder Nederlandse vissers vanwege de enorme brandstofbesparing (+/- 50%) en omdat de pulskor in vergelijking met de boomkor minder ongewenste bijvangst en bodemberoering heeft. De boomkorvisserij kreeg om die redenen sterke maatschappelijke kritiek. Zorg om de bestanden zijn er momenteel niet meer, die worden goed beheerd.

Nederlandse overheid pleit voor toelating
Deze verbeterde resultaten waren voor de Nederlandse overheid reden om zich in te zetten voor een permanente toelating van de pulskor binnen de EU (waar het  Nederlandse visserijbeleid geregeld wordt). Dit stuitte echter op weerstand bij beleidsmakers en belanghebbenden in Europa. De vraag is waar de Europese weerstand tegen de pulskor vandaan komt en waarom de acceptatie van dit innovatieve vistuig zo moeizaam is binnen de EU.

Meer… Wageningen UR