Fractie stelt vragen over keersluis

De gemeenteraadsfractie van ChristenUnie heeft bij monde van fractievoorzitter Roel Huls schriftelijke vragen gesteld over stand van zaken voor een nieuwe keersluis in Zwartsluis. Het project staat al vele jaren op de investeringslijst van Rijkswaterstaat en de Koninklijke Schuttevaer. Dit om stremmingen in het toenemende scheepvaartverkeer bij bepaalde hoge en lage waterstanden te voorkomen.

Bron: Zwartewaterkrant, 16-05-2007;