Frans kanaal is goed voor Zeeland

Het Seine-Scheldekanaal versterkt de betekenis van de Westerschelde Container Terminal (WCT). Directeur H. van der Hart van havenschap Zeeland Seaports is ervan overtuigd dat de Zeeuwse havens kunnen profiteren van een optimale binnenvaartverbinding tussen de belangrijke economische centra aan de Seine (Parijs en Le Havre) en in het Schelde/Rijn-gebied (Antwerpen, Rotterdam, Vlissingen, Terneuzen en Gent.

Bron: PZC.nl, 15-06-2006;