Friese informateur mosselsector wacht al snel proef op de som

Sicko Heldoorn, burgemeester van het Friese Opsterland en voorzitter van de Combinatie van Beroepsbinnenvissers, wordt de informateur in de mosselsector. Hij mag voor het ministerie van Landbouw proberen de mosselbedrijfstak én natuurorganisaties tot elkaar te brengen.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 26-04-2007;