Friesland: geen reden stopzetten gaswinning

De provincie Friesland ziet geen directe reden om de winning van gas en zout in het noordwesten van Friesland stop te zetten. De gemeente Franekeradeel heeft hier om stopzetting gevraagd, omdat de bodem meer daalt dan is toegestaan. Dat meldt Binnenlands Bestuur.

Bron: Engineering 360, 02-04-2007;