Fugro gestart met bodemonderzoek in Noordzee voor windpark

Het Nederlandse bedrijf Fugro is gestart met een onderzoek naar het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) in de Noordzee. Dit doet Fugro ter voorbereiding op de tender voor een windpark. De tender staat gepland in 2019.

Het windpark krijgt een capaciteit van 700 MW, voldoende elektriciteit voor ongeveer 800.000 huishoudens.

Het onderzoek bestaat uit geofysisch onderzoek en brengt de ligging van bestaande kabels, pijpleidingen, eventuele scheepswrakken en andere obstakels in kaart. Eerder deed Fugro vergelijkbare onderzoeken voor de windenergiegebieden Borssele en Hollandse kust (zuid).

Ontwikkelaars van windparken gebruiken de onderzoeken om hun biedingen voor te bereiden.

Laatste windenergiegebied van routekaart
Hollandse kust (noord) is het laatste van de drie windenergiegebieden in de Noordzee dat wordt onderzocht in het kader van de huidige routekaart windenergie op zee.

Het Deense energie bedrijf DONG Energy en het Nederlandse consortium Blauwwind gaan de windparken op zee in het windenergiegebied Borssele bouwen. De tenders voor de windparken in het windenergiegebied Hollandse kust (zuid) worden dit najaar en volgend jaar verwacht.