Fugro start geotechnisch onderzoek in windgebied Borssele

  • binnenland

Fugro Engineers B.V. startte zondag 13 september 2015 het geotechnische bodemonderzoek van de kavels III en IV in het windgebied Borssele. Dit bodemonderzoek is het laatste onderzoek voor deze kavels, waar straks 700 MW duurzame windenergie geproduceerd kan gaan worden. Fugro doet dit in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In het najaar van 2016 opent naar verwachting de subsidie tender SDE+ windenergie op zee voor de kavels III en IV, voor de kavels I en II is dit in december 2015. Fugro gaat een aantal bodemmonsters nemen en sonderingen uitvoeren. Dit levert cruciale informatie op voor de ontwikkelaars van offshore windparken die een bieding willen voorbereiden voor de SDE+ tender.

“Deze opdracht bouwt voort op de ervaring opgedaan met bodem- en  windklimaatonderzoek in eerdere kavels in het Borssele gebied”, aldus Frank Koopman, directeur van Fugro Engineers B.V  “In het licht van de komende RVO subsidie- en vergunningtenders is het voor marktpartijen van groot belang dat de informatie objectief en van hoge kwaliteit is”

In de ‘Project and Site Description Wind Farm Sites Borssele I and II, version 2‘ worden alle onderzoeken voor de kavels Borssele I en II beschreven.

Related news

List of related news articles