Fugro verwacht robuuste winsttoename over 2008

Fugro verwacht over geheel 2008 een omzet te kunnen realiseren van ruim EUR 2,1 miljard (2007: EUR 1,8 miljard). De nettowinst zal, afgezien van onvoorziene omstandigheden, naar verwachting ten minste EUR 275 miljoen bedragen (2007: EUR 216 miljoen) hetgeen een toename met meer dan 27% betekent ten opzichte van het vorig jaar. De nettowinstmarge loopt hiermee op tot ruim 13% (2007: 12%).

Fugro ’s nieuwe ROV support schip, Fugro Saltire, is sinds eind augustus operationeel en heeft inmiddels een werkvoorraad tot diep in 2009. In de loop van december zullen drie nieuwe schepen op projecten worden ingezet, twee voor seismisch onderzoek (Geo Caribbean and Geo Natuna) en één voor offshore survey werk (Fugro Solstice).

Bron: Fugro, 20-11-2008;