Galileo: in het spoor van de drakenschepen

Galileo_01_tcm314-246637

Op dit moment worden de resultaten verwerkt van de eerste tests op zee met Galileo weg van het Europese vasteland. Bij die uitgebreide tests op hoge breedtegraden werd de Noordzee doorkruist langs dezelfde historische zeevaartroute die de Vikings 1200 jaar geleden al volgden.

Uit oude manuscripts blijkt dat Vikingvaarders op ‘zonnestenen’ vertrouwden om zich te oriënteren. Hedendaagse archeologen menen dat het om polariserende kristallen zou kunnen gaan, die ook bij bewolkt weer de stand van de zon toonden.

Het Belgische fregat Leopold I-F930 daarentegen, dat deelnam aan de tests op het einde van vorig jaar, werd uitgerust met de modernste apparatuur, voorzien van verschillende Galileo-ontvangers voor zowel de vrij toegankelijke Galileo-diensten (Open Service of OS) als publiek gereguleerde diensten (Public Regulated Service of PRS).

“Galileo bevindt zich op dit moment tussen de valideringsfase voor de omloopbaan (IOV – In Orbit Validation) en de daaropvolgende fase van de volledige operationele uitrol (Full Operational Capability)”, aldus Miguel Manteige Bautista, hoofd veiligheid voor het GNSS (Global Navigation Satellite System) van de ESA.

“Het komt er eigenlijk op neer dat we op dit moment een hele resem experimenten uitvoeren van alle Galileo-diensten, in het bijzonder het beveiligde overheidssignaal (PRS). Dat biedt de meest accurate prestaties op het vlak van positionering en tijdbepaling, de toegang is weliswaar strikt voorbehouden aan bevoegde gebruikers.”

Op 4 december 2013 zette het fregat vanuit de Nederlandse marinebasis van Den Helder eerst koers naar het Noorse Stavanger. Van daaruit trok het verder noordwaarts, door ruwe zee en bij golven tot 10 meter, om op 17 december vlak bij de Noordpoolcirkel te arriveren – een primeur voor de PRS-observaties binnen het Galileo-programma – en vervolgens weer huiswaarts te keren.

Meer… Belgium