Garnalenvisserijen starten MSC certificeringstraject

Het beoordelingstraject is op 28 januari gestart van de drie gezamenlijke garnalenvisserij organisaties uit Denemarken, Duitsland en Nederland voor de Marine Stewardship Council (MSC) certificering. Als het traject met succes wordt doorlopen, zullen zij samen bijna 30 miljoen kg per jaar gecertificeerde duurzame garnalen produceren .

De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) van Nederland, de MSC GbR Duitsland en de Deense vissers – Producenten Organisatie (DFPO) hebben een jaar geleden besloten om samen in het MSC-programma te stappen. Vis van deze organisaties komt in veel havens aan land, langs de gehele Deense, Duitse en Nederlandse kust (van Breskens naar Esbjerg).

De MSC Visserij Standard is ’s werelds meest betrouwbare en erkende standaard voor duurzame wild gevangen vis.

In reactie op de aankondiging van het volledige beoordelingstraject van de Deense, Duitse en Nederlandse Noordzee garnalenvissers stelt Hans Nieuwenhuis, programmadirecteur Benelux van Marine Stewardship Council: “MSC verwelkomt deze belangrijke stap van de garnalenvissers om aan de MSC assessment te beginnen. Het is een belangrijk signaal aan de visketen en visconsumenten, dat de aanvoersector haar verantwoordelijkheid wil nemen. In de assessment wordt de visserij onafhankelijk beoordeeld door te bepalen hoe het garnalen bestand er voor staat, hoe dat beheerd wordt en wat de ecosysteem effecten van de visserij zijn. Maatgevend daarbij is de nieuwste MSC standaard, die sinds april 2015 van kracht is. Dit is wereldwijd de meest gezaghebbende en up-to-date standaard voor duurzame visserij.”

Volgens Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Coöperatieve Visserij Organisaties (CVO), is het een ambitie van de Nederlandse-, Duitse- en Deense garnalenvissers om verantwoord te vissen. “Dat willen we tonen door het behalen van dit certificaat. Eigenlijk hadden we het certificaat al veel langer moeten hebben, maar er waren nogal wat hindernissen, zoals het feit dat de garnalen niet gequoteerd zijn. We willen nu aantonen dat we de zaken goed op orde hebben. Dat neemt niet weg dat er altijd verbeteringen zijn, dus de innovaties gaan gewoon door”.

Meer… MSC