Garnalenvissers tobben over vangstbeperking

Lauwersoog – De opbrengsten voor de garnalensector staan zwaar onder druk. De aanvoer is zo groot dat de vrieshuizen uitpuilen. Om hogere prijzen te realiseren moet de aanvoer sterk worden verminderd. De sector is echter sterk verdeeld over de manier waarop dat moet gebeuren, nu de NMa een gecoördineerde vangstbeperking verbiedt.


Om de garnalenvisserij voor Nederland te behouden moeten forse vangstbeperkende maatregelen worden genomen. De sector zelf is hierover echter sterk verdeeld. Duidelijk is wel dat de vangsten sterk beperkt moeten worden om weer hogere prijzen te realiseren. Voor velen is vrijwillige vangstbeperking echter niet mogelijk door financiële problemen.


Groot nadeel is dat de Nederlandse sector geen afspraken mag maken om de vangst te beperken. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verbiedt onderlinge afspraken en legt al een boete op wanneer er ook maar de schijn is dat de sector vangstafspraken heeft gemaakt. In januari heeft de NMa aan de sector een boete opgelegd van 138 miljoen euro.


Op zijn vroegst kunnen na 1 augustus sectorbreed afspraken gemaakt worden voor de vangstbeperking. Gesprekken met eurocommissarissen Fishler en Bolkestein geven volgens CDA-Kamerlid Joop Atsma perspectieven dat de Europese verordeningen voor die tijd kunnen worden aangepast.


Om de binnenlandse politiek te mobiliseren richting de NMa en het Europarlement moet de sector binnen twee weken met een gezamenlijk standpunt komen. Dan moet duidelijk zijn hoe de sector na 1 augustus de vangst wil beperken. Dinsdag wordt een Kamerdebat aangevraagd over de kwestie.

Bron: Friesch Dagblad, 26-05-2003;

Related news

List of related news articles