GasTerra rapporteert jaarresultaten over 2009

Medio april heeft GasTerra BV zijn jaarresultaten over 2009 bekend gemaakt. Opvallendste ontwikkeling in 2009 was de forse terugloop van de omzet. In het verslagjaar bedroeg de omzet 18,3 miljard euro tegenover 24,0 miljard euro in 2008. Het verkochte volume daalde met 1,6 miljard tot 82,4 miljard kubieke meter.

Bron: Offshore Visie, 20-04-2010;