Gate Reeweg voor betere bereikbaarheid van stad en haven

Op 22 juni is in Rotterdam de vernieuwde entree (Gate Reeweg) van de City Terminal aan de Eemhaven officieel geopend door Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. De nieuwe entree en omliggende infrastructuur zorgen voor een aanzienlijk betere bereikbaarheid van stad en haven. De nieuwe toegang en daarbij behorende interne baan kan op termijn 3.000 trucks per etmaal verwerken en pieken van 450 vrachtwagens per uur opvangen.

“De ontwikkeling van deze nieuwe gate en de City Terminal past in het beleid van het Havenbedrijf dat erop gericht is de haven bereikbaar te houden en oude havengebieden in de buurt van de stad te vitaliseren en hergebruiken”, aldus Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam.

Van 900 vrachtwagens per 24 uur naar 2500 tot 3.000 per 24 uur
In de tijd van de Home terminal ontstonden bij pieken regelmatig opstoppingen op de Reeweg, de verbindingsweg tussen de terminal en de A15. In die tijd bezochten per etmaal maximaal zo’n 900 trucks de terminal. Het Havenbedrijf verwacht nu een toestroom van maximaal 2500 tot 3.000 vrachtwagens per etmaal. Maar het verwacht veel minder files door het een verregaande automatisering, de aanleg van aanzienlijk meer parkeerplaatsen, het gebruik van de cargocard en de aanpassing van de infrastructuur. Als extra maatregel om dit toekomstige verkeer vlot af te kunnen wikkelen heeft het Havenbedrijf recent het kruispunt ‘Reeweg – Bodaanweg’ op de openbare weg aangepast. Dit kruispunt vormt de ontsluiting van/naar de A15. In 2016 is er een extra rijstrook aan dit kruispunt toegevoegd en is de regeling van de verkeerslichten aangepast, zodat het doorgaande verkeer  van/naar de snelweg A15 en het afslaande/invoegende verkeer van de City Terminal beter geregeld wordt.

Shortsea cluster
De verbeterde gate past beter bij de diverse eisen van de verschillende gebruikers van de City terminal: SCA (breakbulk), RST (containers) RSC (treinterminal) Kramer (containerreparatie en –opslag), Douane, MRS (containerdienstverlening) en Kloosterboer (gekoelde lading). Met Steinweg, de eigenaar van de containeroverslagbedrijven RST en Uniport, is overeenstemming bereikt over contract­verlenging, uitbreiding en verdere groei van het shortsea segment. Met Kramer en MRS zijn overeenkomsten gesloten over het realiseren van twee nieuwe empty depots op het terrein die zich ook gaan toeleggen op het verder behandelen van reefer containers. Met RSC lopen momenteel gesprekken over verdere uitbreidingen.

“De nieuwe terminal versterkt de kracht van de Rotterdamse haven”
De ontsluiting van de City terminal komt mede tot stand met subsidie van de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente: “De nieuwe terminal versterkt de kracht van de Rotterdamse haven. Dat is goed voor de economie en de werkgelegenheid. Niet alleen in de haven maar ook in de greenports in Zuid Holland. De Rotterdamse haven wordt steeds belangrijker voor de import en in de naaste toekomst ook voor de export van versproducten uit de greenports. Wij hebben daarom geïnvesteerd in gedeelde faciliteiten en goede infrastructuur rond de terminal”, aldus gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland.

Coolport
Een belangrijke pijler bij de herontwikkeling is Coolport, een nieuwe koel-vriesloods in het hart van het Shortsea-gebied. Coolport, onderdeel van het Kloosterboer concern, zal zorgen voor nieuwe lading en werkgelegenheid voor Rotterdam. Coolport heeft inmiddels de eerst lading mogen ontvangen.