Gate terminal start bouw LNG break-bulkfaciliteit in Rotterdamse haven

– Gate terminal wordt uitgebreid met een havenbekken voor ‘small-scale LNG’ met een maximale capaciteit van 280 slots per jaar
– Nieuwe multi-user LNG break-bulkinfrastructuur maakt distributie van vloeibaar aardgas als alternatieve transportbrandstof met lage emissies mogelijk naar      transporteurs in heel Europa
– Havenbedrijf Rotterdam gestart met aanleg havenbassin
– Volledige scope aan LNG-services versterkt positie Gate terminal en de haven van Rotterdam als toonaangevend Europees LNG-knooppunt
– Shell is launching customer
– Ingebruikname en start eerste dienstverlening gepland eind eerste helft 2016

Gate terminal (aandeelhoudersGasunie en Koninklijke Vopak) is van start gegaan met de bouw van de nieuwe LNG break-bulkinfrastructuur bij haar installaties op de Maasvlakte bij Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam is begonnen met graafwerkzaamheden voor een nieuw havenbekken naast Gate terminal. Verwacht wordt dat deze nieuwe faciliteit een impuls zal geven aan het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) als schone en betaalbare brandstof voor de transportsector in Nederland en Noordwest-Europa. Break-bulk is erop gericht grootschalige LNG-aanvoer in kleinere eenheden op te splitsen (‘smallscale LNG’). Dit maakt het mogelijk om LNG te distribueren en gebruiken als een schonere brandstof voor zeeschepen, veerboten, vrachtwagens en industriële toepassingen. Sinds 2011 maakt Gate terminal de import van overzeese LNG in Europa mogelijk. Gate terminal draagt bij aan de diversificatie van de Europese gasvoorziening door toegang te bieden tot LNG vanuit de hele wereld. Gate terminal ontvangt het LNG, slaat het op, laadt het over op andere tankers en maakt het gasvormig voor opname in het Noordwest-Europese gastransportnetwerk. Deze activiteiten hebben de basis gevormd voor de huidige ontwikkeling van small-scale LNG-diensten.

Feestelijk evenement
Om de start van deze nieuwe ontwikkeling kracht bij te zetten organiseert Gate terminal een ’ground breaking’ evenement op 31 maart. Chief Executives van belangrijke spelers in de LNG- en logistieke keten worden in een inhoudelijk debat uitgedaagd hun visies op de toekomst van LNG te delen. Dick Meurs, managing director Gate terminal: “Gasunie, Vopak en Gate hebben in nauwe onderlinge samenwerking een innovatief LNG break-bulkconcept ontwikkeld om de capaciteit van Gate terminal als LNG-knooppunt uit te bouwen en het voor onze klanten mogelijk te maken LNG te leveren als schonere brandstof voor transport, scheepvaart en industriële toepassingen.” Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: “We streven naar de verduurzaming van de logistiek door de transitie van stookolie naar LNG als brandstof voor de scheepvaart. Bovendien willen we onze positie als hét Europese LNG-knooppunt verder verstevigen.”

Bouw
De nieuwe infrastructuur wordt naast Gate terminal aangelegd. Het Havenbedrijf Rotterdam legt een nieuw havenbekken met kademuur aan, dat naar verwachting eind 2015 wordt opgeleverd. Gate bouwt de LNG-installaties, inclusief aanleg- en laadfaciliteiten voor bunkerschepen en kleinere tankers, om LNG-bunkering in de haven van Rotterdam mogelijk te maken ten behoeve van verdere distributie richting Noordwest-Europa. De nieuwe faciliteiten zijn gebaseerd op een multi-user servicemodel dat openstaat voor alle geïnteresseerde partijen, Zij bieden een maximale capaciteit van 280 slots per jaar. De voltooiing van de bouwwerkzaamheden, de ingebruikname ervan en de eerste laadactiviteiten staan gepland voor eind eerste helft 2016.

Meer… Port of Rotterdam 

Related news

List of related news articles