GEA Westfalia Separator Nederland B.V. behaalt VCA Petrochemie certificaat

GEA Westfalia Separator Nederland B.V. is op 30 juni jl. door Bureau Veritas gecertificeerd volgens de VCA Petrochemie 2008/5.1. GEA Westfalia Separator was al vele jaren gecertificeerd volgens de ISO 9001-2008, ISO 14001:2004 en VCA** norm.

VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden. De VCA – Petrochemie is met name bedoeld voor die partijen die onder andere werkzaam zijn in de petrochemische industrie en daaraan gelieerde industrieen.

De VCA Petrochemie 2008/5.1 richt zich vooral op de volgende gebieden:
• ketenaansprakelijkheid;
• borgen van de VCA-eisen op de werkvloer bij onderaanneming;
• gestructureerde selectie en beoordeling van onderaannemers;
• gedragsprogramma;
• risico-onderkenning door middel van Last Minute Risk Analysis (LMRA) en Start Werk Analyse.

Bron: GEA Westfalia, 15-07-2011;