Gebruik stuurautomaat zeeschepen wellicht veiliger in precaire situaties

‘Ik realiseer me dat dit in strijd is met de heersende opvatting omtrent het besturen van een schip op de rivier (Westerschelde – red.).’ Toch wierp inspecteur voor de scheepvaart Evert van Leeuwen onlangs tijdens de zitting van de Raad voor de Scheepvaart in Amsterdam de vraag op waarom men aan boord van zeeschepen in precaire situaties altijd overgaat op handbesturing.

Bron: Schuttevaer, 12-04-2010;