Gecontroleerd zand zuigen goud voor wetenschap

Een nieuwe manier van zand zuigen die baggeraar Boskalis toepast, is niet alleen gunstig voor bouwers maar levert bovendien een schat aan informatie op voor de wetenschap. Amateurpaleontologen hebben dat aangetoond in de Bossche nieuwbouwwijk de Groote Wielen. In het diepste geheim vonden ze de afgelopen jaren talloze en soms unieke resten uit de ijstijd.

In het oude stroomgebied van de Maas net buiten de stad bouwt Den Bosch 6400 woningen bij, aan en in het water. Het zand dat voor ontwikkeling van de wijk nodig is, komt uit een grote zandwinput die Boskalis leeghaalt. Om goedkoop ophoogzand te scheiden van duurder drainage- en metselzand, sleept snijkopzuiger Den Otter laagje voor laagje als een kaasschaaf over de bodem.

Bron: Engineering Now, 05-05-2009;