Gedeelte varend erfgoed in Amsterdam op de tocht

Een gedeelte van het varend erfgoed in Amsterdam dreigt te verdwijnen. Gemeente Amsterdam heeft nieuwe besluiten genomen over exploitatievergunningen voor alle passagiersboten. Er zijn nieuwe regels waar historische boten buiten kunnen vallen. Dit kan betekenen dat een aantal historische boten uit Amsterdam weg moeten, wat het bestaansrecht van de boten in gevaar brengt.

De inspraak voor het nieuwe vergunningstelsel voor passagiersvaartuigen is geopend. Belanghebbenden kunnen tot en met vrijdag 22 januari 2016 een zienswijze indienen tegen de nieuwe criteria bij Waternet per mail [email protected]  En op 12 januari is er een inspraakbijeenkomst op het kantoor van Waternet.

Nota Varen
Nota Varen Amsterdam 2.0 in in 2013 vastgesteld. Amsterdam wil haar grachten beter benutten met kleinere en schonere boten, betere spreiding van het vaarverkeer in de stad en meer ruimte voor nieuwe ondernemers.

De Verenigde Rederijen Amsterdam (VRA) is niet te spreken over het feit dat de toekenning van de vergunning zal plaatsvinden op basis van ‘gewogen toetreding’ en dat hierbij hoofdzakelijk gekeken wordt naar de lengte van het schip. Woordvoerder VRA Bastiaan Peters: ‘Schepen met een bijzondere historische waarde die gebruikt worden voor groepsverhuur zijn qua uitstraling en dienstverlening evident anders dan rondvaartboten.’ De VRA stelt dat door de categorisering op basis van lengte veel kleine ondernemers klem zitten tussen de vier grote rondvaartrederijen enerzijds en de gemeente Amsterdam anderzijds.

Exploitatievergunningen
Totaal zijn er 138 vergunningen op dit moment. Daarvan zijn er 26 historische boten waarvan er 11 een vergunning hebben voor onbepaalde tijd. Deze 11 boten hebben hun vergunning in 1996 gekregen van de Commissie Historische Vaartuigen en zijn daarmee bestempeld als ‘historische vaartuigen’ waarmee zij verzekerd zijn voor onbepaalde tijd. De andere 15 boten zullen opnieuw de vergunning moeten krijgen maar het is afwachten of zij aan de nieuwe criteria voldoen.

Alle andere vaartuigen (in het segment bemand groot, dit zijn vaartuigen van 14 tot 20 meter lang en van 3,75 tot 4,25 meter breed) gaan wel mee in de gewogen toetreding die nu ter inspraak ligt De basis hiervoor is de Nota Varen.

Er zijn twee categorieën:
– Rondvaart: 112 vergunningen
– Overige vaartuigen: 15 vergunningen

De vier wegingscriteria voor het verdelen van de vergunningen:
– Geluidsoverlast
– Belasting van de grachten (vaarperiode piek- en daluren en lengte vaartuig)
– Duurzaamheid
– Uitstraling (speciaal voor de categorie ‘overige vaartuigen’)

Het gewicht per criterium in de beide categorieën wordt na de inspraak bij het definitieve collegebesluit vastgesteld. Het is de vraag of de 15 historische boten nog hun plek behouden in de Amsterdamse grachten.

Meer… Waternet en Verenigde Rederijen Amsterdam

 

 

 

 

 

 

Related news

List of related news articles