Geen breed kanaal tussen Scheldes

MIDDELBURG – Het plan voor aanleg van een Overschelde in de hals van Zuid-Beveland is van de baan. Zo’n verbinding tussen Wester- en Oosterschelde is te duur, druist in tegen de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen en is niet langer de wens van Vlaanderen.

Bron: PZC, 17-03-2004;