Geen hinder scheepvaart tijdens reparatie brug Schuilenburg

  • binnenland

Op donderdag 28 april en vrijdag 29 april worden tijdelijke maatregelen getroffen om de  brug Schuilenburg over het Prinses Margrietkanaal bij Jistrum weer volledig open te kunnen stellen. De maatregelen bestaan uit het plaatsen van drie stalen palen achter het remmingwerk dat zwaar beschadigd is door een aanvaring. Begin van de zomer worden er  nieuwe stalen remmingwerken geplaatst.

Sinds de aanvaring op 9 april jl. is de noordelijke doorvaartopening van de brug (Groningen richting Lemmer) voor het scheepvaartverkeer gestremd. De werkzaamheden vinden in deze doorvaartopening plaats. De zuidelijke doorvaartopening van de brug (Lemmer richting Groningen) is open voor alle scheepvaartverkeer, waardoor de scheepvaart geen extra hinder ondervindt van de werkzaamheden.

De Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl is een van de belangrijkste handelsroutes van Nederland voor de scheepvaart. Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken, werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan weg en water.

Related news

List of related news articles