Geen maatregel tegen boomkor Dogger terecht

EL&I had in 2009 geen maatregelen kunnen nemen tegen de boomkorvisserij op de Doggersbank, de Noordzeekustzone en de overige kustzone, maar wel tegen de boomkorvisserij in het Natura 2000-gebied Voordelta. Aldus de bestuursrechter van de Raad van State afgelopen woensdag. Wat nu?

Afgelopen woensdag deed de RvS op verzoek van Greenpeace uitspraak over de weigering door het toenmalige LNV om maatregelen te treffen tegen de boomkorvisserij in de Voordelta, de Doggersbank, de Noordzeekustzone ten noorden van Bergen en van Bergen tot de Voordelta (overig kustgebied). Tegen die weigering van LNV heeft Greenpeace in de zomer van 2010 beroep ingesteld bij de RvS. De zaak is in april behandeld en de RvS heeft bijna vier maanden de tijd genomen om tot een uitspraak te komen.

Meer… Visserijnieuws.nl