Geen pauzes in brugtijden

De gemeente Wymbritseradeel heeft met ingang van het nieuwe vaarseizoen worden de pauzes in de brugtijden afgeschaft. Dit betekent dat watersporters van ‘s ochtends vroeg tot aan de sluitingstijd van 20 uur ongehinderd kunnen varen.

Bron: Schuttevaer, 14-09-2009;