Gemeente en waterschap baggeren vijvers in stadspark van Veenendaal

De gemeente Veenendaal en Waterschap Vallei & Eem zijn deze week begonnen met het schoonmaken van een aantal vijvers in het stadspark van Veenendaal. Het gaat om de vijvers in de twee delen van het stadspark die grenzen aan de Grift. De baggerwerkzaamheden duren naar verwachting drie weken.

Bron: Waterbodem.nl, 06-07-2006;