Gemeenten moeten kijken naar potenties van binnenhavens

Bijna de helft van de containers die in Rotterdam aankomen, gaat verder via de weg. Met een steeds drukker wordende A15, die bovendien de komende jaren in onderhoud gaat, kijken bedrijven en overheden naarstig naar andere modaliteiten, zoals de binnenvaart. Er is beweging op dit vlak maar ook scepsis.

Bron: Verkeerskunde, 10-11-2008;