Gemeenten worden aandeelhouder van Havenbedrijf Gent

De gemeentebesturen van Evergem en Zelzate worden aandeelhouder van het Havenbedrijf Gent. Hiermee maken ze voortaan formeel deel uit van de raad van bestuur en bepalen ze mee het beleid van de haven van Gent.

Evergem en Zelzate zaten al geruime tijd als waarnemer in de raad van bestuur van het Havenbedrijf Gent. Zo werden ze betrokken bij de ontwikkeling van het havengebied zonder formeel mee te beslissen. Het Havenbedrijf was de vragende partij om beide besturen een stem in het kapittel te geven: door mee aandeelhouder te worden beslissen zij ook daadwerkelijk mee over hoe de haven zal evolueren. Het havengebied ligt niet alleen op Gents grondgebied, maar ook op dat van Evergem en Zelzate. Met deze toetreding van beide gemeenten wordt het goede nabuurschap uitgebreid.

Het Havenbedrijf werd op 1 januari 2014 een nv van publiek recht met de stad Gent als enige aandeelhouder. Met de bijdrage in het kapitaal van het Havenbedrijf Gent worden Evergem en Zelzate ook effectief aandeelhouder. Evergem brengt 251.000 euro kapitaal in en Zelzate 51.000 euro. Met een gezamenlijke inbreng van 302.000 euro komt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap op 162 miljoen euro. Hiermee zet het Havenbedrijf Gent een nieuwe stap inzake de betrokkenheid van beide gemeentebesturen.

De raad van bestuur bestaat tot nu toe uit onder meer 16 effectieve bestuurders die allen leden van de Gentse gemeenteraad zijn. Twee bestuurders stelden hun zitje ter beschikking om Evergems burgemeester Joeri De Maertelaere en de Zelzaatse schepen Marleen Maenhout te laten toetreden.

De provincie Oost-Vlaanderen maakt als waarnemer ook deel uit van de raad van bestuur. De gesprekken tussen het Havenbedrijf en de provincie zijn lopende.

Indien de lopende fusieverkenning tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports tot een effectieve fusie leidt, maken ook Evergem en Zelzate daar deel van uit.