Gemeenteraad akkoord met defiscalisatie Binnenhavengeld

  • binnenland

Op 6 november jl. is de Amsterdamse gemeenteraad akkoord gegaan met de defiscalisering van het Binnenhavengeld (BHG) voor de Beroepsvaart voor het Amsterdamse havenwater.
Dit besluit viel samen met de vaststelling van de verordening Binnenwatergeld Beroepsvaart voor 2015 en is een belangrijke stap om het BHG Beroepsvaart voor het havenwater per 1 januari 2015 door Havenbedrijf Amsterdam te gaan verzorgen.

Over naar digitale opgave
Via een mailing worden binnenvaartschippers en -rederijen op de hoogte gebracht van de veranderingen. Een belangrijke wijziging is dat opgaven per 2015 volledig digitaal ingediend zullen worden. Het opgavesysteem is geschikt voor computer, smartphone en tablet. Dankzij digitale opgave hebben klanten op ieder gewenst moment inzage in eerdere opgaven, minder administratieve lasten, altijd up-to-date gegevens en minder kans op fouten.

Korting met green award certificaat
Een andere wijziging is dat binnenvaartschepen met een green award certificaat per 1 januari 2015 in aanmerking komen voor een korting op het BHG.

Meer… Port of Amsterdam 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten