GeoSea ontwikkelt met CSBC offshore windpark in Taiwan

GeoSea heeft voor de Taiwanese offshore windmarkt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met CSBC Corporation, de grootste scheepswerf van Taiwan. De Taiwanese regering heeft een ambitieuze agenda opgesteld om het eiland minder afhankelijk te maken van nucleaire energie en fossiele brandstoffen, en de aanwezige bronnen van offshore windenergie aan te boren. 

GeoSea en CSBC gaan samen een Taiwanese joint venture oprichten die het transport en de installatie van de funderingen en windturbines omvat voor de betreffende windturbineparken. Als alle vereiste goedkeuringen worden toegekend, zal de joint venture medio 2018 in Taipei worden opgericht. En kort daarna start de aanbestedingsprocedures voor de projecten voor hernieuwbare energie.

De joint venture wordt een op zichzelf staand aannemingsbedrijf met enerzijds de geavanceerde technieken, gevarieerde vloot en knowhow van GeoSea, en anderzijds de kennis van CSBC van de Taiwanese markt, hun positie als belangrijkste verdediger van de industriële strategie van de Taiwanese regering wat offshore hernieuwbare energie betreft, en hun ervaring als bekende scheepsbouwer met de knowhow om de meest geavanceerde schepen te bouwen en complexe reparaties uit te voeren.

In 2025 wil Taiwan een offshore windcapaciteit hebben van minstens 3 GW in de Straat van Taiwan. Een gevarieerde groep van grote internationale ontwikkelaars heeft voorstellen ingediend die de totale geïnstalleerde offshore windcapaciteit in de volgende 10 jaar op 12 GW of meer zouden kunnen brengen.