Geregistreerde scheepvaartongevallen gestegen met 2%

Het totaal aantal geregistreerde ongevallen op de Nederlandse binnenwateren is in 2015 met 2% gestegen. Van 1010 ongevallen in 2014 naar 1032 in 2015. De meeste aanvaringen vinden plaats met infrastructuur (529), gevolgd door enkelzijdige ongevallen (160) en aanvaringen tussen twee of meer vaartuigen (129). Uit deze cijfers kunnen geen conclusies worden getrokken over de veiligheid op het water: de scheepvaartongevallen fluctueren teveel en worden de afgelopen jaren steeds beter geregistreerd.

De cijfers zijn afkomstig uit de door Rijkswaterstaat beheerde database Landelijke Scheepsongevallen (SOS). In het SOS worden meldingen van ongevallen door politie- en inspectiediensten en vooral de diverse vaarwegbeheerders geregistreerd. Om uitspraken te doen over de veiligheid op het water moeten de aantallen over een langere periode worden gevolgd. Uit de registratie blijkt dat ongevallen vaak het gevolg zijn van het niet kennen van de vaarregels, het overschrijden van de snelheidslimiet, onoplettendheid van de schipper of een slechte vaaruitrusting.

Om de veiligheid te vergroten geeft Rijkswaterstaat recreatieschippers vijf tips mee:
1.    Houd zoveel mogelijk stuurboordwal (rechts)
2.    Houd rekening met de dode hoek van de beroepsvaart
3.    Zorg dat je rondom goed zicht hebt als je achter het roer staat
4.    Ken de vaarregels
5.    Bereid je reis goed voor

Ernstige ongevallen met 14% gestegen
Het grootste deel van de ernstige ongevallen gaat gepaard met uitsluitend materiële schade. Het aantal geregistreerde ernstige ongevallen op het gehele Nederlandse binnenwater is in 2015 (157) ten opzichte van 2014 (138) met 14% gestegen. Op een gedeelte hiervan, de rijkswateren, zijn in  2015 120 ernstige ongevallen geregistreerd. Dit is hoger dan in de jaren 2014 (93), 2013 (90) en 2012 (112). Ook hieruit kunnen nog geen conclusies worden getrokken. In de regio Zuid-Holland is de registratiegraad van scheepsongevallen in 2015 bijvoorbeeld sterk verbeterd.

Registratie waar veel wordt gevaren en de registratiegraad hoog is
De meeste ongevallen zijn geregistreerd op plaatsen waar veel wordt gevaren en de registratiegraad hoog is. Dit is bijvoorbeeld het geval op het IJmeer, het Markermeer, het IJsselmeer en het Gooimeer. Op de grote rivieren betreft het vooral de route van Rotterdam naar Duitsland.

Veilig varen door op bepaalde trajecten beroeps- en reactievaart te scheiden 
Een groot deel van de ongevallen vindt plaats op de rijkswateren. Bij deze ongevallen zijn zowel beroepsvaart als recreatievaart betrokken. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor een vlotte en veilige vaart op de rijkswateren. Om de veiligheid te verbeteren treft  Rijkswaterstaat een aantal maatregelen. Met name door op bepaalde trajecten beroeps- en reactievaart te scheiden en het geven van voorlichting. Mobiele verkeersleiders van Rijkswaterstaat zijn op het water aanwezig om toe te zien op de veiligheid of te handhaven op overtredingen. In de zomerperiode bemant Rijkswaterstaat drukke sluizen met stewards om watersporters te helpen. Vooral bij sluizen moeten grote vrachtschepen en kleine plezierjachten namelijk samen manoeuvreren in een beperkte ruimte.