Gevelco voortaan Broekman Special Products

Gevelco heet vanaf 2009 Broekman Special Products. Sinds 1 januari 2007 behoort het overslagbedrijf tot de Broekman Group. Tot de naamsverandering is besloten om de naam Broekman Group ‘steviger in de logistieke wereld te verankeren’. Het betreft de onderdelen: DistriPort, Project Services en Inland Shipping.

Bron: Nieuwsblad Transport, 11-12-2008;