Goederenoverslag gedaald en containeroverslag gestegen in Rotterdam

In de Rotterdamse haven zijn in het eerste kwartaal van 2018 1,2 procent minder goederen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal is 117,8 miljoen ton overgeslagen tegen 119,3 miljoen ton in dezelfde periode in 2017.

De daling was vooral in de overslag van kolen, ijzererts, schroot en ruwe olie. Daar staat tegenover dat in containeroverslag de groei sterk heeft doorgezet 6,1 procent in TEU, 4,6 procent in tonnen. De overslag van minerale olieproducten nam toe, met name de afvoer. De overslag van biomassa en LNG steeg spectaculair met 210 procent ten opzichte van vorig jaar met een record volume van ruim 500.000 ton in februari.

Nat massagoed spectaculaire groei in LNG 
In totaal bleef de overslag van nat massagoed vrijwel constant met een lichte groei van 0,5% tot 55,9 miljoen ton. Er is minder ruwe olie (-4,5 procent; 25,4 miljoen ton) aangevoerd dan in het eerste kwartaal vorig jaar. De overslag van minerale olieproducten lsteeg met 4,8 procent. De daling in aan- en afvoer van stookolie is tot stilstand gekomen. Ook is in het eerste kwartaal veel meer LNG overgeslagen dan vorig jaar (210 procent; 0,7 miljoen ton), met een record volume van ruim 500.000 ton in februari. Dit bevestigt het belang van Rotterdam als trading hub voor LNG.

Droog massagoed aanzienlijk gedaald
Binnen het droog massagoed ijzererts & schroot en kolen is de overslag aanzienlijk gedaald. IJzererts & schroot daalde ruim 9 procent en de overslag van kolen met 19 procent. De daling bij kolen komt met name door de sluiting van oudere centrales in Duitsland en Nederland vorig jaar. De overslag van agribulk daalde met ruim 8 procent en door een slechte sojaoogst in Argentinië. Het overig droog massagoed daalde aanzienlijk met ruim 20 procent door een verlaagde productie bij afnemers van mineralen. Alles bij elkaar nam de overslag van droog massagoed met 13,6 procent af tot 18,8 miljoen ton.

Containeroverslag gestegen 
De overslag van containers is in gewicht met 4,6 procent toegenomen en in volume met 6,1 procent tot 3,5 miljoen TEU (standaardmaat voor containers). Deze groei is een voortzetting van de sterke stijging die vorig jaar is gerealiseerd en is vooral het gevolg van toenemende overslagprestaties van de grote container terminals in de haven, verklaart het Havenbedrijf.  De toename van feeder volume steeg met 7,5 procent naar 0,6 miljoen TEU. Ook vindt in Rotterdam steeds meer uitwisseling tussen deepsea diensten plaats, waarmee rederijen meer combinaties tussen laad- en loshavens in Azië en in Europa kunnen aanbieden aan hun klanten. Verder hebben de nieuwe verbindingen met het oostelijk deel van de Middellandse zee geleid tot een toename van shortsea overslag met 6,9 procent naar 0,7 miljoen TEU.

RoRo en overig stukgoed
De totale overslag van het marktsegment breakbulk (Roll on Roll off en overig stukgoed) daalde met 4,7 procent tot 7,2 miljoen ton. Het RoRo verkeer is licht gestegen met 0,8 procent naar 5,8 miljoen ton ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar, mede door uitbreiding van de afhandelingscapaciteit van RoRo schepen op één van de terminals in Rotterdam. De overslag van overig stukgoed daalde met 22,2 procent naar 1,4 mln ton.