Goederenstroom Franse havens stijgt amper

De Franse havens hebben afgelopen jaar 0,8 procent meer goederen verwerkt dan in het vooafgaande jaar. In het laatste kwartaal is echter sprake geweest van een zware daling met in december een teruggang van 15 procent, aldus staatssecretaris voor transport Dominique Bussereau.
Franse bronnen tekenen daarbij aan dat de zeven grote Franse havens samen nog niet zo veel goederen verwerken als Rotterdam op z’n eentje. Om die reden gaat Bussereau dit voorjaar op een grote promotiereis naar onder meer China, Singapore, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland.

Bron: Nieuwsblad Transport, 30-01-2009;