Goedkeuring Sectorplan technische arbeidsmarkt

Op 26 oktober jl. heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid akkoord gegeven voor het Regionaal Sectorplan Perspectief van Deltametaal, dat als doel heeft de in –en doorstroom op de technische arbeidsmarkt te bevorderen. Na het succes van het Regionaal Sectorplan Maritiem in 2014, dat instroom van kandidaten binnen de technische sector bevordert, komt Deltametaal nu met een vervolg.

DMperspectief, een nieuw initiatief van Deltametaal, zet hiertoe een regionale infrastructuur op voor arbeidsmobiliteit, gericht op sectorale en intersectorale in-, door- en uitstroom in de techniek-, industrie en metaalsector. In het sectorplan zijn diverse arrangementen samengesteld gericht op onder andere het veranderen van werk naar een ander beroep en naar hetzelfde beroep bij een andere werkgever. Ook richt het sectorplan zich op het opleiden en begeleiden van werkzoekenden met een WW-uitkering naar werk in hetzelfde of een ander beroep waarin zij werkzaam waren. Tot slot richt het sectorplan zich op het opleiden en begeleiden van werkzoekenden in de regio’s naar werk in een kansrijke sector.

Binnen het sectorplan wordt er samengewerkt met de verschillende gemeenten, sociale diensten, UWV (WerkgeversServicepunt Rijnmond, Baanbrekend Drechtsteden en Regionale Sociale Dienst Gorinchem) uit de provincie Zuid-Holland. Maar ook overige regionale overheidsorganisaties kunnen toetreden tot het samenwerkingsverband.

DMperspectief zal vanaf 1 januari 2016 uitvoering geven aan het sectorplan.

Meer… Deltametaal