Groei bij Amsterdamse haven in het eerste kwartaal van 2009

Ondanks de recessie groeit de Amsterdamse haven met 7% in de eerste drie maanden van dit jaar. Deze groei “achter de sluizen” is voornamelijk toe te schrijven aan de toename in overslag van energie gerelateerde producten.

De totale overslag in de Amsterdamse haven steeg van 18 miljoen naar 19,3 miljoen ton (7%). De aanvoer steeg met 4,5% en de afvoer steeg met ruim 10%.

De overslag in de “natte bulk” (alle vloeibare stoffen) steeg met ruim 30 % naar 9,7 miljoen ton.
Deze stijging is vooral toe te schrijven aan een toename van de overslag in olieproducten. Deze steeg met ruim 31% naar bijna 9 miljoen ton. De oorzaak van deze forse stijging is een gevolg van de investeringen uit 2008.

De totale overslag van “droge bulk” daalde in de eerste 3 maanden van dit jaar met 7,1% naar 8,3 miljoen ton. De overslag in agriproducten daalde met 15,8% naar 1,9 miljoen ton. Producten als granen, oliezaden en kunstmest daalden allen in omslag. Door een betere oogst in Europa is er minder import.

De overslag van kolen daarentegen steeg met 5,5% naar 4,4 miljoen ton. De reden van deze stijging is de aanhoudende vraag naar energiekolen van de Duitse markt.

De containeroverslag daalde met 28 % naar 0,7 miljoen ton. Uitgedrukt in TEU (twenty feet equivalent) bedroeg de daling -17,5% (naar 82723 TEU). Dit ligt in lijn met de verminderde export vanuit Azië.

Binnen de regio als geheel is er sprake van een daling in overslag. Dit heeft vooral te maken met de sterk teruggelopen productie bij Corus als gevolg van de economische crisis.

De Amsterdamse haven verwacht voor het totale jaar een gelijk volume aan overslag als afgelopen jaar. Vraag is hoe lang de stijging van de energie gerelateerde producten gaat stand houden.

Wethouder Ossel is verheugd over het feit dat de overslag in de Amsterdamse haven in dit eerste kwartaal weer is gegroeid. Deze groei bevestigt de behoefte aan een nieuwe sluis. Hij onderstreept het belang van de inzet van het gemeentebestuur voor de realisatie van een nieuwe zeesluis.

Bron: Haven Amsterdam, 23-04-2009;