Groei blijft uit in havens van Zeeland

Havenschap Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Rotterdam hebben meer gemeen dan in de Zeeuwse politiek wordt gedacht. Nu alle West-Europese havens hun overslagcijfers over het afgelopen jaar hebben gepubliceerd, is de overeenkomst tussen Zeeland en Rotterdam duidelijk: beide havens kwijnen.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 04-01-2007;