Groei transport, geen geplaveide weg

Met het grootste deel van het jaar achter de rug werkt Nederland zich toe naar een jaar van kleine economische groei. Volumes in het transport zijn 1,1% omhoog gegaan in 2014, blijkt uit de cijfers van Panteia. Dat is zo’n 11 miljoen ton meer volume. De handel profiteert van de gunstige eurokoers en export volumes zijn gunstiger bijgesteld.

De economie snelt vooruit op sommige plaatsen, maar stagnatie dreigt in Europa. Duitsland, de motor van Europa en Nederland, steekt niet langer boven de rest uit. Voor de tweede keer dit jaar is de economische verwachting naar beneden bijgesteld, sinds de vorige Korte Termijn Voorspeller (KTV). Italië en Frankrijk kwakkelen. De toekomst ziet er zonniger uit voor de rest van de eurolanden. Panteia voorspelt bijna 2% meer vervoerd volume voor 2015. Dat is 19 miljoen ton meer ten opzichte van 2014. In de afgelopen jaren zijn er spelers in de vervoersbranche weggevallen. Dit jaar daalt het aantal faillissementen en er is groei en perspectief te zien bij individuele bedrijven. De weg omhoog blijft lang, met geen manieren om de stijging te versnellen. Dit blijkt uit de 22e editie van de KTV voor het Nederlandse goederenvervoer, uitgebracht door onderzoeks- en adviesbureau Panteia.

Elk kwartaal verbetering in het wegvervoer
De vervoersmarkt voor transport over de weg is gunstig geweest met elk kwartaal stijging in activiteit. De laatste cijfers van december kunnen nog tegenvallen, mogelijk met indirecte effecten van de vogelgriep. Echter, over het geheel voorspelt Panteia dat 2014 een positief jaar voor het wegvervoer is, met een stijging van 0,9% van het vervoersvolume. Met financiële resultaten die wat beter zijn dan 2013, zijn er kleine stappen omhoog. De sector heeft grotendeels leren omgaan met de nieuwe realiteit van prijsdruk en overcapaciteit. Het hogere consumentenvertrouwen en over het algemeen hogere vervoersvraag in het binnenland moet de volumes in 2015 vergroten. Panteia verwacht 1,9% meer vervoerd volume, oftewel een groei van 6,4 miljoen ton.

Groei wordt voorzien in alle goederen hoofdgroepen. Panteia voorspelt een groei onder de 1% voor de bouw volumes en voor landbouw- en levensmiddelen producten. Rond de 2% groei wordt verwacht bij containers en eindproducten. De grootste groei over de weg in 2015 wordt verwacht bij de lading voor de productgroepen energie en chemische goederen.

Binnenvaart profiteert van olieprijzen
De verwachting is dat het volume in de binnenvaart in 2014 met 1,1% aantrekt ten opzichte van 2013, dat is een groei van 3,2 miljoen ton. De gecombineerde overslag van de havens van Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam in 2014 ziet er goed uit. De Transportindex die wordt bijgehouden door Panteia en partners gaf in 2014 een groot aantal reizen weer, meer dan in 2013 met correctie van effecten van waterstanden. Droge lading tarieven, lage brandstofprijzen en verhoogde activiteit geven de markt wat meer ruimte. Nu de economische groei in Duitsland tegenvalt, komt de lage olieprijs als geroepen voor de tankvaart. De lage olieprijs zorgt voor meer werk in de tankvaart door het aanvullen of schuiven van voorraden.

Congestie van terminals was het afgelopen jaar een probleem voor containervaart. Dit probleem is niet in een keer op te lossen, maar is in december minder urgent. Met het uitbreiden van de tweede Maasvlakte in Rotterdam verwacht Panteia 2,5% groei in containers en eindproducten voor de binnenvaart in 2015. Een bedreiging hiervoor is uitwijkende ladingstromen naar de haven van Hamburg. In Duitsland wordt al tijden een teruggang verwacht van de traditionele energie producten. Duitsland heeft de ambitie om meer biobrandstoffen en andere groene energie te gebruiken. In 2015 verwacht Panteia dat de groei van volume licht afvlakt in de traditionele energieproducten. De totale groei voor de binnenvaart bedraagt 1,8%, dat is 5 miljoen ton meer ten opzichte van 2014.

Spoorvervoer krijgt kansen, maar staat onder druk
Dit jaar wordt een groei van spoorvolume voorspeld van 2,5%, dit is een stijging van 1 miljoen ton.
Op de langere termijn wordt gerekend op meer internationaal vervoer door de stimulering van het spoorvervoer. Omleidingen in het spoorvervoer met betrekking tot de aanleg van het derde spoor in Duitsland moeten niet voor problemen zorgen. Stakingen daarentegen bedreigen wel de mening van klanten over de service in het spoorvervoer. Roll-on Roll-off vervoer (Ro-Ro) krijgt last van de zwavelnorm, tegelijkertijd zorgt dit fenomeen ook voor echte kansen op de markt. Nieuwe diensten werden dit jaar weer opgezet. De verdere ontwikkeling van de Tweede maasvlakte en inspanningen om lading efficiënt te bundelen in de havens zorgt voor potentie. Het verhogen van de efficiëntie zal hard nodig zijn met de concurrentie van weg en binnenvaart op brandstofprijzen en de verhoogde spoortarieven.

Het goederenvervoer stijgt volgend jaar verder tot 2,8%, oftewel met 1,2 miljoen ton. Het vervoer van chemische producten, containers en eindproducten stijgt in 2015, de groei van het kolenvervoer vlakt af.
Meer… KTV